Pamiętnik społeczno-polityczny z morałem

Polityk, który odkrywa wszystkie karty

Donald Tusk debiutuje w roli pisarza za sprawą swojej publikacji “Szczerze” (https://www.taniaksiazka.pl/szczerze-donald-tusk-p-1317958.html), swoistego pamiętnika, który rozpoczyna się wraz z jego wejściem w świat polityki. Wydawnictwo Agora zadbało o dobrą szatę graficzną i bardzo dobrą redakcję i korektę tekstu. Autor, który obecnie piastuje funkcję Przewodniczącego Rady Europejskiej, odkrywa przed czytelnikiem tajemnice najważniejszych zebrań i spotkań na szczeblu unijnym ostatnich kilku lat. Nie stroni od wspomnień dotyczących polskiej polityki, sięgając do swoich pierwszych momentów jako szeregowego człowieka partii aż do czasu, kiedy sprawował funkcję premiera Polski. Co ciekawe, od kilku miesięcy plotkowano w kuluarach prasy brukowej i politycznej, że Tusk ma zamiar startować w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Pogłoski na ten temat zdementowane są już we wstępie publikacji.

Książka to swego rodzaju relacja i pamiętnik, ale też spowiedź polityczna, nie stroniąca od autoironii oraz przyznawania się do błędów, co nieczęsto jest spotykane w świecie politycznym. Przede wszystkim nie jest to próba wybielenia się, ale zbiór wyważonych i popartych argumentami pomysłów na uzdrowienie polityki zagranicznej w wielu krajach. To również obiektywny drogowskaz wskazujący kierunek, w którym zmierza współczesna Europa. Dzięki temu, że publikacja trzyma się formy dziennika z łatwością zauważamy, że zmiany polityczne, czasem globalne i długofalowe, potrafią dziać się z dnia na dzień, czasami nagle. Umiejętność zachowania spokoju jest niezbędna, ale czasem bardzo trudna do osiągnięcia. Reakcje Przewodniczącego dotyczą różnych sytuacji – gospodarczych, społecznych, ale także politycznych. Mamy wrażenie, że polityka polega na przechodzeniu z jednego kryzysu w kolejny i gaszeniu pożarów dookoła, zarówno w sferze dosłownej jak i metaforycznej, werbalnej.

Świadek prawdziwej polityki

Tusk opisuje wydarzenia i pozwala sobie na komentarze do nich. Dobór tematów jest bardzo szeroki, od zamachów w stolicach europejskich, poprzez kryzys emigracyjny, na morderstwie Pawła Adamowicza kończąc. W publikacji dużo miejsca poświęcono na długie, frustrujące i nie dające rezultatu rozmowy z brytyjskim rządem odnośnie Brexitu. Autor nie stroni od prywatnych wyznań, ograniczy jej jednak do sytuacji, które opisuje. Najgorszym jest dla niego widoczny, prawie niemożliwy do zespolenia podział społeczeństwa polskiego, którego naprawa będzie najtrudniejszym zadaniem politycznym kolejnych rządów.

Z książki możemy też nauczyć się czym jest prawdziwa polityka, oparta na dialogu, umiejętności radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach i zdolności podejmowania kompromisu. Wielka klasa, której wielu przedstawicieli europejskich powinno się uczyć.

Book obraz autorstwa freepik - www.freepik.com